Konkurs Fotografii Teatralnej

Dawid Stube został finalistą Konkursu Fotografii Teatralnej 2019 ! Organizowany Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego /Warszawa Zobacz finałowe zdjęcia ze spektaklu „Tiegenhof” reż. Martina Gredler / Teatr Fredry Gniezno. ”

„Szczególną uwagę autorki pragną poświęcić tragicznemu epizodowi w dziejach naszego miasta, kiedy to w latach 1939-45 obecny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie przemianowany został na „Gauheilanstalt TIEGENHOF“. W tym właśnie czasie, w ramach „Aktion T4”, Sonderkommando Lange zamordowało na terenie dzisiejszej „Dziekanki“ kilka tysięcy niewinnych osób.””

Nikt nie zna zmarłych. Nikt nie wie, gdzie są pochowani. Nikt ich nie pamięta. Projekt „Tiegenhof” pragnie poświęcić im odpowiedni czas i przestrzeń.